Familiedyrmedisin

Privat Vet Praksis tilbyr foruten tradisjonelle og avanserte kliniske tjenester råd innen forebyggende dyrehelsearbeid i Kvalsund og Hammerfest omegn. Privat Vet Praksis er initiert av og for kunder innen smådyr- og hestemedisin.

Privat Vet Praksis kan bland annet tilby:

Vi kan også behandling og hjelp ved: